vineri, 14 februarie 2014

La Chișinău va avea loc Congresul Părinților, cu genericul ”SALVAȚI COPIII!”
Cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, la data de 21 februarie, ora 10.00, în incinta Sălii cu Orgă din mun. Chișinău, va avea loc Congresul Părinților. 

Sunt așteptați preoții, părinții și buneii, toți oamenii de bună credință cărora nu le este indiferentă soarta copiilor acestei țări! 

Se vor discuta probleme cu care se confruntă copiii, dar și părințiii.
1.      Protecția datelor cu caracter personal. Anchetarea în școli. Dosare electronice pentru elevi.
2.      Drepturile copiilor. Protecția copiilor în situație de risc și așa zis-a “justiție juvenilă”.
3.      Tipuri de documentare. Actele biometrice și riscul scanării faciale.
4.      Codul educației. Tipurile de examinare și educația la domiciliu.
5.      Cerintele Uniunii Europene privind modificarea sistemului de învaățămînt și “asigurare” a drepturilor copiilor vis-à-vis de învaățăturile Sfinților rinți. Exemple reale din RM și străinătate.
6.      Ora de religie și dificultățile desfăşurării ei, etc.

Invitați sunt reprezentanții ministerelor de resort, juriști, doctori în drept din RM și de peste hotare (România, Ucraina, Rusia, Uniunea Europeană), precum și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Părinții sunt chemați să expună întrebările cu care se confruntă în procesul de educație și electronizare pentru ca în comun să fie găsite căi de soluționare.

Notă: În prezent, este supus dezbaterilor publice proiectul Codului Educației. Scopul Congresului Părinților este de a veni cu propuneri de modificări legislative în domeniul educației, dar și a echilibrului în domeniul asigurării drepturilor copiilor!